Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 25.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 lipca 2013 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
Na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 818) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” - od dnia 1 września 2013 r. do dnia 30 września 2013 r.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół z terenu gminy Miastkowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-07-22 09:01
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-07-22 09:01
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 190