Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 29.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku
Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, Nr 169, poz. 1420,  z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726;  z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) oraz uchwały Nr XXIX/152/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację  o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Informacje, o których mowa w §1, 2 i 3 przekazać:
1) Radzie Gminy.
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 313,28 KB 64

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-08-29 11:02
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-08-29 11:02
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-08-29 11:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 188