Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 38.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 października 2013 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXI sesji odbytej w dniu 27 września 2013 r.

1) uchwała Nr XXI/126/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XXI/127/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu – zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy zgodnie z  porozumieniem, realizacja 2013 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W ó j t

Jerzy Wróblewski

 


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-10-03 12:20
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-10-03 12:20
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 163