Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 46.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Miastkowo na 2014 r.
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art.233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, nr 291, poz.1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz.1548 ) oraz uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) projekt budżetu gminy na 2014 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) objaśnienia do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 211,66 KB 67

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-12-16 08:20
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-12-16 08:20
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-12-16 08:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 183