Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 45.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2014-2017
Na podstawie art. 230 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, nr 291, poz.1707, Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz.1530, poz. 1548 ) oraz uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się:
1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2014-2017 w formie projektu uchwały Rady Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 
§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miastkowo.
 
Wójt
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 176,93 KB 65

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-12-16 14:54
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-12-16 14:54
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-12-16 14:55
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 212