Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 12.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 maja 2014 r.
w sprawie przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok
Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Przekazać sprawozdanie finansowe za 2013 rok, na które składa się:
1) bilans z wykonania budżetu Gminy Miastkowo za 2013r. - załącznik nr 1,
2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2013r.- załącznik nr 2,
3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych za 2013r. – załącznik nr 3,
4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek budżetowych za 2013r. – załącznik nr 4.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Miastkowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 293,27 KB 56

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-05-16 12:21
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-05-16 12:21
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-05-16 12:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 188