Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 19.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 16 544 667,17 zł, w tym:
- dochody bieżące – 15 181 432,87zł,
- dochody majątkowe – 1 363 234,30 zł
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 17 567 163,17 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 14 554 409,17 zł,
- wydatki majątkowe – 3 012 754,00 zł.
§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 360,37 KB 46

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-07-22 14:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-07-22 14:30
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-07-22 14:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 178