Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 26.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku
Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. Poz. 379, poz. 911) oraz uchwały Nr XXIX/152/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć informację  o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za I półrocze 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 
§ 4. Informacje, o których mowa w §1, 2 i 3 przekazać:
1)    Radzie Gminy.
2)    Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt
Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 339,93 KB 67

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-09-02 14:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-09-02 14:07
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-09-02 14:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 185