Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 43.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2015-2019
Na podstawie art. 230 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 ) oraz uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2015-2019 w formie projektu uchwały Rady Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miastkowo.

 

 

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 150,69 KB 66

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-12-20 08:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-12-20 08:43
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-12-20 08:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 182