Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 15.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) uwzględniając propozycje zgłoszone przez komitety wyborcze zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Powołuję obwodowe komisje wyborcze w Gminie Miastkowo dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku w następujących składach osobowych:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum, ul. Łomżyńska 10 w Miastkowie  
 
1. Dorota Prytuła zam. Miastkowo
   zgłoszenia dokonał:  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Adama Jarubasa

2. Sabina Grzymała  zam. Łuby - Kiertany
    zgłoszenia dokonał:  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Janusza Korwin - Mikke

3.  Krzysztof Przychodzień  zam. Czartoria
    zgłoszenia dokonał:  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja Dudy

4. Józef Pyskło  zam. Drogoszewo
   zgłoszenia dokonał:  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Pawła Kukiza

5. Tomasz Dmochowski zam. Rydzewo
     zgłoszenia dokonał:  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Bronisława Komorowskiego

6. Agnieszka Zduńczyk zam. Miastkowo
    zgłoszenia dokonał:   Wójt Gminy

7. Anna Cwalina - Adamowicz  zam. Miastkowo - uzupełnienie składu komisji.


2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum, ul. Łomżyńska 10 w Miastkowie  

1. Marzena Białobrzewska zam. Miastkowo
   zgłoszenia dokonał:  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

2. Małgorzata Grzymała zam. Łuby - Kiertany
    zgłoszenia dokonał:  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin - Mikke

3.  Joanna Przychodzień  zam. Czartoria
    zgłoszenia dokonał:  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

4. Renata Piaścik  zam. Rydzewo
   zgłoszenia dokonał:  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

5. Anna Ustaszewska zam. Rybaki
    zgłoszenia dokonał:  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

6.  Janina Cwalina zam. Miastkowo
     zgłoszenia dokonał: Wójt Gminy

7. Jadwiga Zaraś zam. Miastkowo - uzupełnienie składu komisji.


3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej ul. Łomżyńska 32A w Miastkowie
    
1. Grażyna Genowefa  Białobrzewska zam. Miastkowo
   zgłoszenia dokonał:  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
   Polskiej  Adama Jarubasa

2. Monika Korytkowska zam. Sulki
    zgłoszenia dokonał:  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
    Polskiej  Janusza Korwin - Mikke

3.  Arkadiusz Górski  zam. Rydzewo
    zgłoszenia dokonał:  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
    Polskiej  Andrzeja Dudy

4. Kinga Piaścik   zam. Rydzewo
   zgłoszenia dokonał:  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
   Polskiej Pawła Kukiza

5. Anna Żyłka zam. Rybaki
    zgłoszenia dokonał:  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
   Polskiej  Bronisława Komorowskiego

6.  Wanda Wiśniewska  zam. Miastkowo
   zgłoszenia dokonał:  Wójt Gminy

7. Sylwia Ciecierska zam. Drogoszewo - uzupełnienie składu komisji.4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej ul. Mazurska 22 w Rydzewie
    
1. Irena Piotrowska  zam. Kraska
   zgłoszenia dokonał:  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
   Polskiej  Adama Jarubasa

2. Norbert Jankowski zam. Miastkowo
    zgłoszenia dokonał:  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
   Polskiej  Janusza Korwin - Mikke

3.  Anna Górska  zam. Rydzewo
    zgłoszenia dokonał:  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
    Polskiej  Andrzeja Dudy

4. Teresa Brzostek  zam. Rydzewo
   zgłoszenia dokonał:  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
   Polskiej  Pawła Kukiza

5.  Jolanta Małkowska zam. Drogoszewo
     zgłoszenia dokonał:  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
     Polskiej Bronisława Komorowskiego

6. Małgorzata Struniewska  zam. Olszewo Borki  
     zgłoszenia dokonał:  Wójt Gminy

7. Bogumiła Górska  zam. Rydzewo  - uzupełnienie składu komisji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

W Ó J T

Kazimierz Górski

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-04-21 14:02
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-04-21 14:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 313