Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 22.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie  wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r.  poz. 1118; 1138: 1146), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski


Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 50,03 KB 53

Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-05-22 12:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-05-22 12:57
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-05-22 12:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 188