Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 30.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) w związku z  postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r, poz. 852) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam, na obszarze Gminy Miastkowo miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum:

  • tablice ogłoszeń w miejscowości Miastkowo ul. Łomżyńska (przed budynkiem Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury);
  • tablice ogłoszeń u sołtysów w pozostałych miejscowościach na obszarze gminy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-07-01 11:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-07-01 11:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 182