Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 38.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 11 sierpnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. Poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. Poz. 532) oraz uchwały Nr XXIX/152/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za I półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Informacje, o których mowa w §1, 2 i 3 przekazać:

  1. Radzie Gminy.
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 466,14 KB 77

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-08-12 10:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-08-12 10:12
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-08-12 10:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 195