Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 46.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, Nr 26, poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz.849, 951, 1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072; z 2015 r. poz. 1043, poz. 1044, poz. 1045)   zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Janinę Cwalina – Sekretarza Gminy Miastkowo do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-09-18 11:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-09-18 11:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 182