Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 39.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
Na podstawie art. 13 ust.1, ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia  14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 318) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję obwodowe komisje do spraw referendum w gminie Miastkowo dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku w następujących składach osobowych:

1. Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 1 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum  
     ul. Łomżyńska 10 w Miastkowie  

1)  Jan Stefan Szymborski zam. Miastkowo      
     - Stowarzyszenie Wspólnota

2)  Monika Korytkowska  zam. Sulki
     -  Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej  i Gospodarczej

3)  Paulina Łuba  zam. Łuby - Kurki
     -  Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA

4)  Anna Cwalina - Adamowicz  zam. Miastkowo
     -  Polskie Stronnictwo Ludowe

5)  Edmund Stepnowski zam. Czartoria
     -  Stowarzyszenie Oburzeni

6) Dariusz Laskowski  zam. Gałkówka
     - Stowarzyszenie  Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

7)  Krzysztof Przychodzień  zam. Czartoria
     -  Prawo i Sprawiedliwość

8)  Kinga Piaścik  zam. Rydzewo
     -  Fundacja "Szansa dla Gmin"

9)  Agnieszka Zduńczyk zam. Miastkowo
     - osoba wskazana przez Wójta Gminy

 

2. Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 2 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum  
     ul. Łomżyńska 10 w Miastkowie

1)  Wiesław Łuba  zam. Łuby - Kurki
    - Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA

2)  Urszula Dobkowska zam. Czartoria
     - Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

3)   Aneta Dorota Wiśniewska zam. Miastkowo
     -  Polskie Stronnictwo Ludowe

4)  Kamila Wronka zam. Miastkowo
     -   Fundacja Rozwoju Compliance

5) Bogumiła Józefa Stepnowska zam. Czartoria
    - Stowarzyszenie Oburzeni

6) Joanna Przychodzień  zam. Czartoria
    -  Prawo i Sprawiedliwość

7) Grażyna Nadrowska zam. Miastkowo
   - Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej "BONUM"

8)  Jolanta Małkowska zam. Drogoszewo
   -  Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

9)  Janina Cwalina zam. Miastkowo
     -  osoba wskazana przez  Wójta Gminy

 

3. Obwodowa Komisja do Spraw Referndum Nr 3 z siedzibą  w Świetlicy Wiejskiej
       ul. Łomżyńska 32A  w Miastkowie    

1) Wojciech Bałazy  zam. Tarnowo
    -  Stowarzyszenie Oburzeni

2) Teresa Stefańska zam. Zaruzie
    -  Stowarzyszenie Wspólnota

3)  Grażyna Genowefa  Białobrzewska zam. Miastkowo
    -  Polskie Stronnictwo Ludowe

4) Arkadiusz Górski  zam. Rydzewo
     -  Prawo i Sprawiedliwość

5) Edyta Bielacka  zam. Łuby - Kurki
    - Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA

6)  Iwona Wiktorzak zam. Rybaki    
    - Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

7) Elżbieta Chojnowska zam. Chojny - Naruszczki
   -  Stowarzyszenie  Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

8)  Anna Wronka zam. Miastkowo
      -  Fundacja Rozwoju Compliance

9)  Wanda Wiśniewska  zam. Miastkowo
     - osoba wskazana przez  Wójta Gminy

 

4. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej
       ul. Mazurska 22  w Rydzewie

1) Małgorzata Grzymała zam. Łuby - Kiertany
    -  Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

2)  Magdalena Romańska zam. Rydzewo
    - Stowarzyszenie Wspólnota

3)  Teresa Brzostek  zam. Rydzewo
     - Fundacja "Szansa dla Gmin"

4)  Anna Wiśniewska zam. Miastkowo
     -  Polskie Stronnictwo Ludowe

5)  Anna Ustaszewska zam. Rybaki
    - Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

6)  Łukasz Ciecierski zam. Miastkowo
    - Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej "BONUM"

7) Arkadiusz Romański zam. Rydzewo
    -  Stowarzyszenie Oburzeni

8)  Tomasz Górski zam. Rydzewo
     -  Prawo i Sprawiedliwość

9)  Małgorzata Struniewska  zam. Olszewo Borki
   - osoba wskazana przez  Wójta Gminy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-10-02 07:58
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-10-02 07:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 657