Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 48.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 października 2015 r.
w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2015/2016
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustala się zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach gminnych wg VI standardu utrzymania drogi zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 27,79 KB 72

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-10-06 11:21
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-10-06 11:21
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-10-06 11:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 190