Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 49.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 października 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Na podstawie art.156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz .U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz  § 6 ust.3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  zarządzam, co  następuje:

§ 1. Powołuję  Pana Marcina Łuba na koordynatora  gminnego do spraw obsługi informatycznej na czas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

§ 2. Ustalam zakres zadań koordynatora gminnego stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 41,25 KB 52

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-10-08 12:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-10-08 12:53
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-10-08 12:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 166