Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 11/03
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 marca 2003 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002
Na podstawie art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ) zarządza się , co następuje :

§ 1.

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002 , według którego :
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 5.880.404 zł .
3. Wykonanie - 5.851.680 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 6.180.404 zł .
5. Wykonanie - 5.778.425 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

1. Sprawozdanie , o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały :
2. Radzie Gminy .
3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zaspół w Łomży .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 77,64 KB 57
file typ Załącznik 2 79,33 KB 61
file typ Załącznik 3 59,53 KB 56
file typ Sprawozdanie 62,59 KB 61
file typ Załącznik do części opisowej sprawozdania 41,2 KB 54

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-03-25 11:14
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-03-25 11:23
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2003-03-25 11:17
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 225