Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 15/03
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 25 marca 2003 r.
nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) zarządza się, co następuje:

§ 1

Nadaje się regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Miastkowo, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W ó j t
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Miastkowo 67,07 KB 88

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-04-01 12:27
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-04-01 12:34
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2003-04-01 12:27
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 247