Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 16/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 17 maja 2004 r.
ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie
Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.Nr 189, poz. 1855) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-05-24 08:17
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-05-24 08:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 246