Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 23/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 czerwca 2004 r.
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie.
Na podstawie art. 36a, ust.1,2,3 i 8 w związku z art. 5c, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329, Nr 106, poz .496 , z 1997 r. Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 117, poz.759, Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48,poz.550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz.1320, z 2001 r. Nr 111, poz.1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz.984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz.1304/ , zarządza się co następuje ;

§ 1.

Powierza się stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie Pani Ewie Wioletcie Ostrowskiej na okres 5 lat szkolnych to jest od 1 lipca 2004 r. do 31 sierpnia 2008 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-06-29 11:20
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-06-29 11:29
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 246