Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 24/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 czerwca 2004 r.
zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Na podstawie art. 128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890) oraz § 9 uchwały Nr XI/71/04 Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 rok zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 33.967 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 33.967 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.
6. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 7.167.686 zł.
7. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 7.746.669 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ załączniki od 1 do 6 31,82 KB 69

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-07-05 11:16
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-07-05 11:22
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2004-07-05 11:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 251