Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 14.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446, poz. 1579)  oraz art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r.  poz. 2147) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w formie bezprzetargowej z zasobu Gminy Miastkowo, położonych w obrębie wsi Czartoria.

§ 2. Wykaz nieruchomości jest załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

WÓJT

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 59,88 KB 49

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-04-13 12:19
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-04-13 12:19
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-04-13 12:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 195