Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 23.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 czerwca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - kolonie letnie z realizacją programów profilaktycznych.
 
§ 2.  Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 172,53 KB 54

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-06-05 10:18
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-06-05 10:18
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-06-05 10:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 145