Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 37.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zarządzam co następuje:

§ 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę kruszywa naturalnego”, powierzam pracownikowi Pani Janinie Cwalina pełniącej funkcję Sekretarza Gminy Miastkowo, wykonanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego, od momentu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia do momentu zatwierdzenia protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,  z wyłączeniem podpisania umowy z wykonawcą.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-09-28 09:38
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-09-28 09:38
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 143