Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 28/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 października 2005 r.
zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2005/2006
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz na podstawie art.19 ust.1 i ust.2 pkt.4 oraz art.20 pkt.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 204, poz.2086), zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach gminnych wg VI standardu utrzymania drogi zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 23,49 KB 59

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-10-31 09:37
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-10-31 09:44
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-10-31 09:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 213