Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 4/06
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 17 stycznia 2006 r.
układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.
Na podstawie art. 89 ust.2 i art. 126 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustalić układ wykonawczy budżetu gminy dla szkół podstawowych na rok 2006, w tym:
1. Plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2, 3.

§ 2

Ustalić układ wykonawczy budżetu gminy dla oddziałów przedszkolnych na rok 2006, w tym:
1. Plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4, 5.

§ 3

Przekazać niezwłocznie zainteresowanym jednostkom informację o ustaleniach dokonanych w §1 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.


Wójt
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 19,4 KB 57
file typ Załącznik 2, 4 26,18 KB 75
file typ Załącznik 3, 5 26,16 KB 63

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-01-20 10:37
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-01-20 10:47
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2006-01-20 10:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 238