Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-24/07
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 września 2007 r.
zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007.
Na podstawie art. 187 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 169, poz.1420, Nr 187, poz.1381, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 249, poz.1832) zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy dla szkół podstawowych na rok 2007, w tym:
1.Plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

§ 2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy dla oddziałów przedszkolnych na rok 2007, w tym:
1.Plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.

§ 3

Przekazać niezwłocznie zainteresowanym jednostkom informację o ustaleniach dokonanych w §1 i §2 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Załączniki 141,18 KB 57

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-10-01 11:31
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-10-01 11:40
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2007-10-01 11:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 200