Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-17/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 11 maja 2009 r.
zatwierdzenia Statutu Spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej wsi Rybaki gm. Miastkowo.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowania wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169; z 1982 r. Nr 11, poz. 80; z 1990 r. Nr 34, poz.198; z 1995 r. Nr 141, poz. 692; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam statut spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsi Rybaki gm. Miastkowo, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 226,62 KB 85

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-05-14 12:40
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-05-14 12:47
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2009-05-14 12:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 230