Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-1/09
z dnia 15 października 2009 r.
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
Miastkowo, 2009-10-15

Z A W I A D O M I E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z później. zm.), zawiadamia się, że w dniu 15.10.2009r została wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie  budynku gospodarczego z przeznaczeniem na garaż na samochód strażacki wraz z niezbędną infrastrukturą – na terenie obejmującym część działki o nr ewid.: 36  położonej na terenie wsi Chojny - Naruszczki, gm. Miastkowo.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, na stanowisku  inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 18, I piętro)  w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Miastkowo.

WÓJT GMINY
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-10-15 12:56
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-10-15 12:57
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2009-10-15 13:01
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 238