Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
brak
z dnia 10 maja 2010 r.
o wyznaczeniu miejsc przeznaczonych na obwieszczenia i plakaty wyborcze
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 10 maja 2010 r.

o wyznaczeniu miejsc przeznaczonych na obwieszczenia i plakaty wyborcze


Zgodnie z art. 78 b ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188; z 2004 r. Nr 25, poz. 219; z 2006 r. Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 171, poz. 1056; z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 i 1652))

w y z n a c z a m

następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

  • w miejscowości Miastkowo – tablice ogłoszeń ul. Łomżyńska (przed budynkami Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury)
  • w pozostałych miejscowościach na obszarze gminy – tablice ogłoszeń u sołtysów.


W Ó J T
Lidia Małgorzata GrzejkaWprowadził(a) :Marcin Łuba2010-05-13 10:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-05-13 10:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 208