Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.5.2014
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo
 
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) , zawiadamia się, że w dniu 12.08.2014r została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4 kV na terenie położonym w obrębie wsi Sulki gmina Miastkowo - działki o nr ewid. 39/1, 174, 6/5 i 6/7.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Miastkowo.

 

WÓJT    GMINY

Jerzy Wróblewski

 

 

 

 

Załącznikipobrań
file typ Decyzja 109,91 KB 64

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-08-12 09:50
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-08-12 09:50
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-08-12 09:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 191