Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
brak numeru
z dnia 1 września 2014 r.
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26 z póżn. zm.) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. podaje się do publicznej wiadomości informację o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych:
  • w miejscowości Miastkowo – tablice ogłoszeń ul. Łomżyńska (przed budynkiem Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury);
  • w pozostałych miejscowościach na obszarze gminy – tablice ogłoszeń u sołtysów.

 

W Ó J T

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-09-03 12:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-09-03 12:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 225