Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.4.2017
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 29.11.2017r została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LOM4440A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą, na terenie obejmującym działkę o numerze ewid. 6/12 położoną w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastkowo.

 

WÓJT  GMINY

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Decyzja 1,35 MB 40

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-11-29 10:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-11-29 10:26
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-11-29 15:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 143