Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-5/06
z dnia 18 kwietnia 2006 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Rydzewo - Nowosiedliny
Miastkowo,2006-04-12


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z 2004r: Dz. U. Nr 6, poz.41, Dz. U. Nr 141, poz.1492) ,
1. z a w i a d a m i a się, że na wniosek z dnia 01.03.2006r Gminy Miastkowo 18-413 Miastkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 105878B Rydzewo - Nowosiedliny – nr ew. dz. : 165.

Zgodnie z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu 7 dni możecie Państwo zgłosić ewentualne uwagi (żądania) w przedmiotowej sprawie.

Akta sprawy mogą być Państwu udostępnione w Urzędzie Gminy Miastkowo na stanowisku inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 14, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo.


WÓJT GMINY
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-27 08:46
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-04-18 09:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 215