Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-1/06
z dnia 19 kwietnia 2006 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (Czartoria I)
Miastkowo,2006-04-18


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 61 §1 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.03.2006r na wniosek Gminy Miastkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105841B w miejscowości Czartoria (odcinek I) w lokalizacji 0+000,00 – 1+800,00 (odcinek I) polegającej na budowie asfaltowej nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem obustronnych poboczy, przebudową przepustu i oznakowaniem drogi, na terenie położonym w obrębie wsi Czartoria – na działkach o nr ew.: 324, 327, 329, 332, 340, 345, 346, 347, 390, 414/3, 416, 422/2, 426, 437, 430, 438/1, 500.
W ciągu 7 dni można w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 14 zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i dokumentami.


WÓJT GMINY
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-27 09:03
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-04-19 12:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 209