Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-10/06
z dnia 29 maja 2006 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (remont mostku)
Miastkowo,2006-05-24


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 61 §1 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.04.2006r na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na na remoncie mostów przez rzekę Ruż w ciągu drogi powiatowej nr 1911B Miastkowo – Rybaki Drogoszewo w km 5+372 i w km 5+433, na działkach nr ewid 572, 575, 533, 216 położonych w obrębie gruntów wsi Drogoszewo, Rybaki .

W ciągu 7 dni można w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 14 zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i dokumentami. Jednocześnie informuję, iż dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdziłem konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


Wójt
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-27 09:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-05-29 09:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 207