Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-11/06
z dnia 31 maja 2006 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Miastkowo,2006-05-31


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 61 §1 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 28.04.2006r na wniosek Pana Stanisława Kuczyńskiego zam. Leopoldowo 19, 18-413 Miastkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika na gnojówkę o poj. ok. 124,1m3, zbiornika na gnojowicę o poj. ok. 78,4m3 oraz płyty gnojowej o pow. ok. 155,13m2 w istniejącej zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym o obsadzie inwentarza 88,86DJP, na działce nr ewid. 122 położonej we wsi Leopoldowo.
W ciągu 7 dni można w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 14 zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i dokumentami. Jednocześnie informuję, iż dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdziłem konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-27 09:48
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-05-31 09:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 203