Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-20/06
z dnia 5 lutego 2007 r.
o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku składu tarcicy
Miastkowo, 2007-02-01

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) zawiadamiam, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku składu tarcicy z halą przetarcia na terenie zakładu „TARTAK”, na działce nr ewid. 1125/2 położonej w Miastkowie.
Powyższą decyzję podjęto po uzgodnieniu planowanego przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łomży oraz Starostą Powiatowym w Łomży.
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji znajdującej się w Urzędzie Gminy Miastkowo, pok. Nr 18.
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia.


WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2007-02-05 09:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 235