Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-2/05
z dnia 24 maja 2007 r.
publiczny wykaz - OMIS
Miastkowo , 2007-05-24

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo


Stosownie do art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony Środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie zamieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu produkcji konstrukcji i elementów stalowych wraz z zapleczem socjalnym, gastronomicznym
i stacją paliw na terenie obejmującym nieruchomość w Rydzewie przy ul. Mazurskiej - na działkach o nr ewid. 51/1, 50/1 - formularz B-poz. 4.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Gminy Miastkowo w pok. Nr 18 w godzinach 7.15 – 15.15. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dania wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:48
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2007-05-24 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 226