Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-1/07
z dnia 26 lipca 2007 r.
zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy stacji bazowej
Miastkowo, 2007-07-26

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „Miastkowo” Nr 1518/1190, na działce o nr ewid. 286 położonej na terenie administracyjnym wsi Miastkowo przy
ul. Łomżyńskiej 42, gm. Miastkowo.
W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo, w pokoju Nr 18 można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 3 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma.


WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:51
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2007-07-26 10:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 217