Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Piątek, 24 listopada 2017 roku :: Imieniny: Emmy, Flory, Romana

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Wójt -> Obwieszczenia


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
Numerbrak
OrganWójt Gminy -> Obwieszczenia i zawiadomienia
Data13-05-2008
W sprawieZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi integracji społecznej

Treść
W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Miastkowo uzyskała dotację w wysokości 68.130 zł na realizację niżej określonych usług.

1. Wójt Gminy Miastkowo zaprasza zainteresowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

2. PROCEDURA

Wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem http://www.ppwow.gov.pl

3. KONTAKT

Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Katarzyną Sawicką, koordynatorem PIS w Gminie( Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18 – 413 Miastkowo ) w celu pobrania wniosków i uzyskania dalszych informacji. (pokój nr 6, tel/ fax 86 217 48 23, e-mail: katarzyna.sawicka@vp.pl ). Wnioski można również pobrać na stronie internetowej Urzędu www.bip.miastkowo.pl

4. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w świetlicy przy Urzędzie Gminy ul. Łomżyńska 32, 18 – 413 Miastkowo, dnia 29.05.2008 r. o godz. 9.00.


5. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG (SZCZEGÓŁOWY OPIS)

1. Usługi dla rodzin: rozwój opieki profesjonalnej nad dziećmi przebywającymi w środowisku domowym poprzez m.in.
 uruchomienie konstruktywnych form spędzania czasu dla dzieci i ich opiekunów ( alternatywne formy edukacyjne – dzieci w wieku 1-7 lat z opiekunkami/ opiekunami)
 spotkania i warsztaty edukacyjne, stworzenie placu i miejsc zabaw, nauka zabaw rozwojowych,
 zapewnienie pomocy specjalistycznej - konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych,
 imprezy rodzinne z zabawą,
Na realizację tych usług przeznacza się kwotę – 50.000 PLN

2. Usługi dla społeczności lokalnej: rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dla społeczności lokalnej wraz z dowozem osób z terenu gminy
 zajęcia edukacyjne dotyczące zdrowia, rehabilitacji, szkolenie z obsługi Internetu, taneczne itp.
Na realizację tych usług przeznacza się kwotę – 10.000 PLN

3. Wsparcie szkoleniowe: podniesienie kwalifikacji osób pracujących w środowisku – szkolenie animatorów społecznych
Na realizację tych usług przeznacza się kwotę – 8.130 PLN

Oferent zobowiązany jest do złożenia odrębnych ofert technicznych i finansowych na
każdy z wyżej wymienionych zakresów zadań.

6. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w niniejszej procedurze są:
a) organizacje pozarządowe (NGOs);
b) organizacje kościelne;
c) firmy; spółdzielnie socjalne, prywatni usługodawcy;
d) samorządy zawodowe;
e) jednostki samorządu terytorialnego; stowarzyszenia jst w partnerstwie ;
f) osoby fizyczne, grupy nieformalne.

7. MINIMALNE WYMOGI

a) w odniesieniu do zadania opisanego w pkt. 5.1
i. dysponowanie min. 1 osobą z wykształceniem wyższym kierunek pedagogika lub pokrewne oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi
b) w odniesieniu do zadania opisanego w pkt. 5.2
i. zapewnienie osób z doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do proponowanych zajęć.

Wszyscy Oferenci spełniający w/w wymogi minimalne zostaną zaproszeni do negocjacji. Po zakończeniu negocjacji, mając na względzie jakość przedstawionej oferty technicznej, oczekiwaną jakość usług oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Wykonawcę, Zamawiający dokona ostatecznego wyboru wykonawców dla realizacji poszczególnych zadań.

8. KOSZTY KWALIFIKOWANE PODLEGAJĄCE REFINANSOWANIU WOBEC USŁUGODAWCY

- koszt pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację zadań,
- koszty pracowników zaplecza administracyjnego i inne koszty administracyjne,
- koszt czynszu/dzierżawy,
- zakup dóbr konsumpcyjnych,
- koszty transport usługobiorców i personelu.
- zakup dóbr nietrwałych,
- zakup wyposażenia, amortyzacja wyposażenia bezpośrednio użytkowanego w celu
świadczenia usług, koszty niezbędnych remontów i adaptacji ( łącznie do 30% proponowanego projektu ).


9. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty techniczne i finansowe, przygotowane z wykorzystaniem standardowych formularzy, należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie w pok. nr 6 w terminie do 04.06.2008 r. do godz. 15:00.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w terminie oferty na określonym formularzu i dostarczenie wszelkich dodatkowych dokumentów w nim określonych.


W ó j t
Lidia Małgorzata Grzejka

Załączniki pobrań ściągnij
oferta techniczna 55,00 KB 40
oferta finansowa 40,00 KB 47 

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-03 15:32
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-05-13 09:12
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2009-04-03 15:33

  Wyświetleń : 137

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo