Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 161/XXXV/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 września 2002 r.
ustalenia wysokości umownej stawki oprocentowania
Na podstawie art. 70 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 , z 2002 r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 ) Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1

Ustala umowną stawkę oprocentowania w wysokości 1 % do zastosowania przy sprzedaży na raty nieruchomości zabudowanej położonej w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 43 oznaczonej numerem 1028/1 Państwu Halinie i Andrzejowi Radziejewskim zamieszkałym Miastkowo ul. Łomżyńska 43.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-10-04 10:18
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-10-04 10:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 240