Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR I/1/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 listopada 2002 r.
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U .z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady na Przewodniczącego Rady wybrana została Zajączkowska Danuta Małgorzata .

§ 2

Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY OBRAD
Stefan Grabowski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-11-26 12:16
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-11-26 12:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 240