Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR I/3/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 listopada 2002 r.
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1

Powołać Komisje Rewizyjną Rady Gminy oraz wybrać w skład Komisji następujących radnych:
  1. Ustaszewski Wojciech
  2. Kurpiewska Hanna
  3. Rudnicka Ewa

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-11-20 10:00
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-11-20 10:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 236