Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR I/7/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 listopada 2002 r.
wynagrodzenia Wójta Gminy - Jerzego Wróblewskiego
Na podstawie § 3 pkt 1 i 2 , § 6ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników amorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 61 , poz. 707, z 2001 r. Nr 34 , poz. 392, z 2002 r.Nr 157, poz.1308) Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1

Ustala się Wójtowi Gminy wynagrodzenie miesięczne :
1. wynagrodzenie zasadnicze wg. kategorii zaszeregowania XX w wysokości - 4.112 zł
2. stawka dodatku funkcyjnego 8 w wysokości - 842 zł
3. dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-11-25 12:03
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-11-25 12:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 224