Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IV/23/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 11 marca 2003 r.
zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny
Na podstawie art. 3 ust.7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia / Dz.U. Nr 73, poz. 764 / na wniosek Starosty uchwala się , co następuje :

§ 1

Akceptuje zmianę charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny następujących działek:
1. działkę nr 64 o powierzchni 0.57 ha kl. VI ;
2. działkę nr 124 o powierzchni 0,36 ha kl. V i VI położonych na terenie wsi Łuby -Kiertany stanowiących własność Grzegorza Łuby zam. Ostrołęka ul. Agatowa 13.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-03-18 09:21
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-03-18 09:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 229