Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR V/25/07
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 lutego 2007 r.
przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej
Na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Gmina Miastkowo przystępuje do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu.

§ 2.

Organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa Statut Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, stanowiacy załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 65,34 KB 77

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-03-05 09:20
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-03-05 09:29
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2007-03-05 09:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 229