Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Piątek, 19 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Rada -> Uchwały


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
NumerXXVII/198/2014
OrganRada Gminy -> Uchwały
Data07-11-2014
W sprawiezmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miastkowo

Treść
Na podstawie art. 35 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:
§ 1
W Statucie Sołectwa Miastkowo stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/172/2014 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miastkowo (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3338 ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale 2 dodaje się § 8a i 8b w brzmieniu:
§ 8a
1. Do zakresu działania Sołectwa należą sprawy publiczne o charakterze i znaczeniu lokalnym.
2. Do zadań Sołectwa należy:
1) współudział w wykonywaniu zadań Gminy w zakresie dotyczącym Sołectwa;
2) organizowanie aktywności mieszkańców dla załatwiania miejscowych potrzeb w zakresie utrzymania porządku, poprawienia estetyki, upowszechniania kultury i sportu;
3) kształtowania zasad współżycia społecznego poprzez udział społeczności lokalnej w zakresie pomocy sąsiedzkiej.
§ 8b
Zadania Sołectwa realizowane są poprzez:
1) udział w rozpatrywaniu wszystkich spraw istotnych dla funkcjonowania Sołectwa;
2) podejmowanie działań do wykonania prac na rzecz Sołectwa i jego mieszkańców;
3) inicjowanie i udział w organizowaniu imprez o charakterze kulturalno- oświatowym i promocyjnym
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Załączniki pobrań ściągnij
Uchwała 93,39 KB 42 

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-11-18 11:03
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-11-18 11:03

  Wyświetleń : 112

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo