Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR I/5/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Komisję Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy oraz wybiera w skład Komisji następujących radnych:
1) Jolanta Czaplicka;
2) Katarzyna Cwalina;
3) Paweł Robert Grużewski;
4) Alina Kaczyńska;
5) Sławomir Kamienowski.
§ 2
Do zadań Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego należą sprawy z zakresu:
1) modernizacji obszarów wiejskich;
2) ochrony środowiska i gospodarowanie zasobami naturalnymi;
3) planowania przestrzennego;
4) utrzymania i rozbudowy infrastruktury gospodarczej i technicznej;
5) oświaty, zdrowia, kultury i turystyki;
6) bezpieczeństwa publicznego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 62,62 KB 66

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-12-03 14:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-12-03 14:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 208